Burger Wave Arco

“רשת המבורגריות המציעה המבורגרים קצת שונים, תוספות מיוחדות וטעמים ושלל טעמים מפתיעים.
קיימות גם מספר אופציות צמחוניות.”